CYFEILLION LLES

Efallai eich bod wedi derbyn cylchlythyrau rheolaidd neu wedi mynychu boreau coffi fel rhan o Raglen Hyrwyddwyr Llesiant Gwent a fu’n ffordd werthfawr o rannu gwybodaeth yn ystod cyfnod cychwynnol pandemig COVID 19. Ers hynny mae'r rhaglen wedi datblygu i fod yn Gyfeillion Lles ac mae ein Swyddogion Cynnwys y Gymuned yn gweithio'n galed i'w rhoi ar waith mewn ardaloedd mwy lleol.

Gallwch ddarganfod mwy am Gyfeillion Lles ym Mlaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen trwy fynd i'r dolenni isod. Nid yw’r fenter yn cael ei chynnig yng Nghasnewydd na Sir Fynwy ar hyn o bryd.

Eisiau gwybod beth mae Ffrind Lles yn ei wneud?

Lawrlwythwch ein pdf yma
 

​​

​​