IWNs A LLES CYMUNEDOL -  TORFAEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn  am gydweithio’n well, ac yn fwy effeithiol, i gefnogi lles cymunedol i barhau i wella iechyd a lles ein cymunedau nawr ac yn y dyfodol. Gallwch ddarganfod mwy trwy glicio yma .

 

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda phartneriaid statudol, trydydd sector a chymunedol ar y ffordd orau gyda’n gilydd y byddwn yn cefnogi ac yn cryfhau llesiant yn ein cymunedau wrth i’r sefyllfa esblygu ac wrth inni addasu i fywyd ar ôl COVID-19.

 

Cliciwch ar ddolenni neu ar y lluniau isod neu cysylltwch ag Emma Davies-McIntosh am fwy o wybodaeth
 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch

CYSYLLTIADAU
 

walking2.jpg