CEFNOGAETH HIR COVID

Mae Long COVID yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio effeithiau COVID-19 yn yr wythnosau a’r misoedd yn dilyn yr haint cychwynnol. Mae canllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn nodi bod COVID hir yn cael ei ddiffinio gan symptomau sy’n aros am fwy na 12 wythnos ar ôl diagnosis.

Isod rydym yn darparu rhai dolenni i helpu i'ch cefnogi chi neu eraill: