LLESIANT CYMUNEDOL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn am gydweithio’n well, ac yn fwy effeithiol, i gefnogi lles cymunedol i barhau i wella iechyd a lles ein cymunedau nawr ac yn y dyfodol. I gael gwybod mwy am y cysyniad a’r rhaglen Rhwydweithiau Llesiant Integredig, cliciwch yma .

 

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda phartneriaid statudol, trydydd sector a chymunedol ar y ffordd orau gyda’n gilydd y byddwn yn cefnogi ac yn cryfhau llesiant yn ein cymunedau wrth i’r sefyllfa bandemig ddatblygu ac wrth inni addasu i fywyd ar ôl COVID-19.

 

Gallwch ddarganfod sut mae hyn yn gweithio ym mhob ardal Awdurdod Lleol trwy glicio ar y dolenni ar y gwymplen neu glicio isod.
 

helathy blaenafon2.jpg