IWNs A LLESIANT CYMUNEDOL - CAERFFILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn am gydweithio’n well, ac yn fwy effeithiol, i gefnogi lles cymunedol i barhau i wella iechyd a lles ein cymunedau nawr ac yn y dyfodol. Gallwch ddarganfod mwy trwy glicio yma .

 

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda phartneriaid statudol, trydydd sector a chymunedol ar y ffordd orau gyda’n gilydd y byddwn yn cefnogi ac yn cryfhau llesiant yn ein cymunedau wrth i’r sefyllfa esblygu ac wrth inni addasu i fywyd ar ôl COVID-19.  

Ein meysydd ffocws presennol ar gyfer gweithgaredd IWN  yn ardal CBS Caerffili mae :
 

Cliciwch ar y dolenni uchod neu'r lluniau isod i gael rhagor o wybodaeth ym mhob maes ffocws

Am fwy o wybodaeth:


David Llewellyn
david.llewe
llyn@wales.nhs.co.uk

​​

CYSYLLTIADAU

rhymney2_final.jpg